Disclaimer

Algemeen
Ease2pay, verleent je hierbij toegang tot http://www.myordergo.com (de website) en nodigt je uit het aangebodene af te nemen. Ease2pay behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Ease2pay spant zich in om de inhoud van de website zo actueel mogelijk te houden en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud som onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ease2pay. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder (schriftelijke) toestemming van Ease2pay, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.